Tarief - DAD-ZZP

Ga naar de inhoud
logo
Sjoelplein 3
9951 DA  Winsum
telefoon:
0595-769014
06-25172491

Tarief

Ons tarief is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Wij zullen u hierover graag informeren.

Facturering
  • Bij kortlopende eenmalige opdrachten wordt aan het einde van de opdracht gefactureerd.
  • Bij langerlopende eenmalige opdrachten en bij onderhoudscontracten wordt eenmaal per maand aan het einde van de maand gefactureerd.
  • Facturen worden aan de hand van een projectadministratie opgesteld. Met de factuur wordt een maandoverzicht uit de projectadministratie meegezonden.

Aanpassing tarieven
De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de hand van het loonindexcijfer. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid.
© d@d-zzp.nl (2021)
Terug naar de inhoud